Entries by vanthai

Chủ đầu tư dự án Topaz City là CTCP Vạn Thái Ký kết hợp tác với CTCP Đất Xanh triển khai dự án Topaz City – Khu phức hợp đô thị xanh

Ngày 24/07/2014, Chủ đầu tư dự án Topaz City khu phức hợp đô thị xanh là CTCP XD – TM – DV – Kinh Doanh Nhà Vạn Thái, cùng đồi tác đầu tư CTCP Sông Đà đã Ký kết hợp tác với CTCP Đất Xanh Miền Nam triển khai, phân phối dự án Topaz City […]